Към съдържание

Създаване на инфраструктура за « смарт » територия на
your

Подкрепа с модулно решение за вашата иновация

Дайте стойност на вашите данни

Контролът и ползването на вашите данни са ключови резултати.

Независимо дали са отворени, големи, « смарт », споделени, свързани, ние даваме смисъл на вашите данни и предлагаме инструменти за тяхното лесно ползване.

Решения за данни

Промотирайте вашите приложения

Видимостта и мобилния достъп до вашите приложения са ключови фактори за тяхното проемане.

Направете вашите приложения комуникиращи и достъпни за вашите потребители с няколко клика през потребителски портал.

Портални решения

Разпространете вашите проекти

От идеята до комерсиализацията, ускорете и подсигурете пласирането в пазарния процес.

Ползване на споделени данни за развитие на нови комуникиращи си приложения и маркетингова подкрепа.

Проектни решения

Ozwillo has been selected in the « Co-creation for growth and inclusion » H2020 program, among the SOCATEL consortium.

Logo program H2020

SoCaTel will cater to the needs of the growing ageing populations in Europe by overall improving the accessibility, responsiveness, efficiency and transparency of social and care services, focusing on long-term care.

SoCaTel will create, implement and pilot a multi-module/multi-stakeholder platform, which fosters ageing-in-place in a friendly environment and community.

This platform, based on past project results such as OASIS and its open government platform Ozwillo, will facilitate end-users’ free choice of government and non-government long-term care services according to their needs, and will empower citizens’ voices and their representatives to champion their causes.

Users, public services and innovators will collaborate throughout the process, from design through to development and testing, and onto implementation – facilitating the co-creation of novel services to address emerging needs and opportunities, while encouraging bottom-up innovation.

SoCaTel will use governmental and private data sources, via links to platforms such as UniversAAL and PERLIS elderly supervision system, thus also creating additional business opportunities.

The SoCaTel approach and platform will be piloted in 4 countries, involving service users, government authorities, universities and the private sector Spain, Finland, Hungary and Ireland, thus covering different welfare state models and addressing different challenges and cultural settings.

SoCaTel puts forward solid frameworks for co-creation, impact assessment, ethics and change management, promoting a smooth introduction of co-creation approaches into public administration.

The outputs of the project will be a range of services co-created during the pilots and ready to be deployed. The SoCaTel technological platform will be released as open source, facilitating its uptake by public authorities across Europe, as well as creating business opportunities to the SoCaTel SMEs and to third parties.

Logo Blau Advisors
Logo Cyric
Logo Dublin
Logo Fontys
Logo Yliopisto
Logo Health Service
Logo Kaupunki
Logo Everis
Logo Szarvas
Logo Universitat Roviera
Logo Vilanova
Logo Fundacion Once

Етика + за Ozwillo

  • Ozwillo е фабрика за общи блага от семантични модели на данни и повторно използваеми данни, които всеки може да редактира. Моделите с данни са публикувани под лиценз LGPL.
  • Ozwillo има отворено управление, представляващо общността, обединение от публични и частни организациип както и отделни лица, което позволява на всеки да запази своята свобода и независимост, да даде своя принос за обогатяването на инфраструктурата.
  • Ozwillo е доверено трето лице, гарант за честното ползване на общото благо от данни и техните модели, както и конфиденциалността на личните данни и свободната конкуренция на предлаганите приложения
  • Инфраструктурата на ozwillo, съставена от двигателя на данни, портала и неговата система за сигурност, е публикувана в Open Source on Github, отворена за участие.

Общност за обединяване на креативността

Logo Ibaysoft
Logo Blau Adivors
Logo Open Wide
Logo Atol C&D
Logo FNCCR
Logo Groupe Archer
Logo SICTIAM