Към съдържание

Правна информация

Този интернет уеб-сайт е публикуван от Ozwillo, сдружение по закона от 1901, чието седалище е :
Ozwillo
2323 chemin Saint Bernard
06220 Vallauris

Директор публикация е Mr Hervé Rasclard в качеството му на Председател на сдружението.

Доставчик на хост е компания IP Garde
IPGarde
Tour de l'Horloge
4, place Louis Armand
75012 PARIS
Tel : 01 77 49 24 50

Защита на лични данни
На основание Закон N°78-17 от 6 януари 1978 с промените, относно информационните технологии, файлове и гражданските свободи (www.cnil.fr) декларация № 1812056 v 0. Потребителят е информиран, в съответствие с чл. 32 от променения френски закон от 06/01/1978 за информационните технологии, компютърните файлове и свобода, че Ozwillo, като администратор на лични данни, обработва лични данни с цел управление на потребителите на уебсайта и на услугите. Никакви лични данни не се предоставят на трети лица без изричното съгласие на потребителя за това. В съответствие с разпоредбите на закона за информационните технологии и гражданските свободи от 6 януари 1978 г., променен с Акт 2004-801 от 6 август 2004, имате право на достъп, на промяна, корекция и изтриване на всяка информация, която ви засяга. За да упражните това си право моля, свържете се с Ozwillo..

Вземане на снимки : Freepik