Към съдържание

Портални решения

Промотирайте вашите приложения
портал Ozwillo

Открийте комуникиращите си приложения

Туризъм, околна среда, e-правителство, връзки между граждани, … намерете вашето приложение

 • Приложения на няколко клика
 • Персонална среда за управление на вашите приложения
 • Безплатен пробен период от 30 дена
 • Вашите данни могат да бъдат използвани повторно без допълнителни разходи
За достъп до портала
Illustration Portail communautaire
портал Ozwillo

Продайте вашето приложение

Illustration Portail commercialisé

Публикувайте вашето приложение на общия портал и го направете комуникиращо си с останалите

 • Система за удостоверяване и единно управление на вашите потребители
 • Свързани и споделени данни за повторно ползване
 • Публикуване на вашето приложение в многоезичен каталог
 • Потенциални партньори за продажба на приложението ви в чужбина
За контакт
Потребителски портал

Създайте ваш собствен портал за приложения

Улеснете връзката с вашите потребители

Вашите приложения :

 • Съберете вашите приложения в специален потребителски портал
 • Достъпен за потребителите ви с няколко клика без локална инсталация
 • Бенефициенти на системата за федериране по идентичност

Вашите данни :

 • Моделирани така, че да бъдат свързани
 • Може да се ползва повторно от всяко ново приложение
За контакт