Към съдържание

Проектни решения

Дайте тласък на вашите проекти

От идеята до пазара

Вие имате проект на приложение, ние ви предлагаме :
 • Придружаваща методология (търсене на технически партньор, гъвкава подкрепа при дефинирането и развитието на проекта, подкрепа за бизнес модел)
 • Среда за развитие и тестване
 • Данни, достъпни през APIs
 • Общност за бета-тестване
За контакт
Illustration accélérateur de projets

В подкрепа на вашите събития

Насърчаване на условията за иновации на вашата територия
Illustration support évènements

Техническа поддръжка на вашите маратони по програмиране, картографиране, ...

 • При поискване лесно интегриране на нови набори от данни
 • Достъпност на инфраструктурата от данни
 • Интерфейси на разработчици с инструменти за заявка
 • Техническа поддръжка за събития

Подкрепа на вашите лауреати

 • Технически съвети и индустриализация
 • Свързване на данни с хранилища
 • Публикуване на приложения в каталога на Ozwillo
За контакт

Вие развивате и ускорявате проекти

Станете партньор, за да лансирате вашите иновации
 • Показване на техните web приложения
 • Мрежа от чуждестранни партньори за външен маркетинг
 • Клуб на търговците на приложения за формиране на партньорства
За контакт