Към съдържание

Принос към общите блага

Принос към програмния код

Присъединяване към общността на разработчиците

Разработен първоначално по европейския проект OASIS от френските компании Atol C&D и Smile, кодът на инфраструктурата на Ozwillo е пуснат в отворен код - отворен за принос към създаването на общи информационни блага

  • Програмният код е достъпен на GitHub
  • Програмният код е пуснат под AGPL v3 лиценз, достъпните за разработчиците библиотеки са публикувани под LGPL v3 лиценз
  • Приносът се оценява и валидира от сдружение Ozwillo с подкрепата на компании Atol C&D и Smile
  • Към споразумението за лиценз, гарантиращо свободното ползване на кода и неговата поддръжка в open source
Illustration Contribution au code

Принос с данни

Участие в обогатяването на благата от данни и техните модели
  • Имате бизнес данни, хранилища, които искате да споделите и да ползвате повторно, станете доставчик на данни като публикувате вашите набори от данни в платформата с отворени данни Ozwillo, Ние ще им придадем стойности в свързани данни, достъпни през API
  • Допринасяйки с нови набори от данни, вие също участвате в обогатяването на моделите на данни
  • Всички създадени или предложени модели на данни се публикуват в платформата с отворени данни Ozwillo под свободен лиценз
За контакт
Illustration Contribution aux données

Принос в управлението

Станете част от управлението на цифровите блага

Управлението на тези блага е отворено и представлява цялото гражданско общество ( колектив от публични и частни организации и лица)като позволява всеки да запази своята свобода и независимост и да допринесе за обогатяването на това информационно наследство

За управлението