Anar al contingut

Avís legal

Aquest portal web s’ha publicat per Ozwillo, una associació creada en virtut de la Llei 1901, amb seu a:
Ozwillo
2323 chemin Saint Bernard
06220 Vallauris

El Director de Publicació és Mr Hervé Rasclard, President de l’associació.

El proveïdor del host és la companyia IP Garde
IPGarde
Tour de l'Horloge
4, place Louis Armand
75012 PARIS
Tel : 01 77 49 24 50

Protecció de dades personals
Conforme la Llei Nº78-17 de 6 de Gener de 1978 relativa a la Tecnologia de la Informació, documents i llibertats (www.cnil.fr) declaració n° 1812056 v 0. L’usuari és informat, d’acord al article 32 de la Llei Francesa de data 06/01/1978 relativa a la tecnologia de la informació, arxius i llibertat, que Ozwillo, com a controlador de dades, està implementant un procés de dades personals amb l’objectiu principal de gestionar els usuaris de la pagina web i els seus serveis. Les dades personals no es transfereixen a terceres parts sense el consentiment explícit. D’acord amb les provisions de la Llei relacionada a la Tecnologia de la Informació, documents i llibertat de 6 de Gener de 1978 modificada por la Llei 2004-801 de 6 d’Agost de 2004, vostè té el dret d’accés, modificació i eliminació de les seves dades. Per a exercir aquests drets per favor contacti amb Ozwillo.

Crèdit de fotos : Freepik