İçeriğe git

Veri Çözümleri

Verilerinize değer katın

Açık Veri

Birkaç tıklamayla kullanılabilen sizin kendi Açık Veri platformunuz

İngiliz, Amerikan ve Fransız hükümetlerincekullanılan CKAN Açık Kaynak platformu sizin aşağıdakileri gerçekleştirmenize imkan tanıyor:

 • Birkaç tıklamayla kişiselleştirme
 • Verisetlerinizi Etalab (Fransız Açık Kaynak Platformu) üzerinden otomatik referanslama
 • Çeşitli veri görselleştirme araçlarına erişim
 • Verilerinizin tekrar kullanımı için APIlerden yararlanma
 • Avrupa Birliği'nin kamu sektörüne ait bilgilerin tekrar kullanımı hakkındaki direktifine(2003/98/EC sayılı 'PSI Directive' diye bilinen direktif)

View published data

Create your instance

Illustration Open Data

Büyük Veri

Optimum düzeyde değerlendirebilmek için veri kaynaklarınızın birleştirilmesi
Illustration Big Data

Büyük veri işleme için veri havuzu oluşturma altyapısı:

 • Her türlü verinin kolaylıkla entegrasyonu
 • Controlling access to your data Verilerinize erişimin kontrol edilmesi
 • Verilerinizi tekrar kullanmak için jenerik API
 • Sınırsız gerçek zamanlı işletim
İletişim

Akıllı Veri

Verilerinizi bağlantılandırın ve anlam katın

İş uygulamalarınızı bağlantılandırarak Akıllı Bölgenizin temeli olacak bir ekosistem oluşturun:

 • Verilerinizi ulusal, Avrupa çapındaki ve uluslararası veri havuzları (ISO, Eurostat, INSEE...) ile bağlantılandırın
 • Semantik veri modellerinizi oluşturun ve bağlantılandırın
 • Verilerinize erişim haklarını iyi bir şekilde yönetin
 • Jenerik API ve kompleks sorgu araçlarını kullanın
İletişim
Illustration Smart Data