İçeriğe git

Yasal Uyarılar

Bu internet sitesi 1901 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş bir dernek olan Ozwillo tarafından yayınlanmıştır. Derneğin genel merkezi:
Ozwillo
2323 chemin Saint Bernard
06220 Vallauris

Yayın Direktörü, derneğin başkanı olan bay Hervé Rasclard'ır.

Barındırma hizmeti sağlayan IP Garde şirketi
IPGarde
Tour de l'Horloge
4, place Louis Armand
75012 PARIS
Tel : 01 77 49 24 50

Kişisel Verilerin Korunması
Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Dosyaları ve Sivil Özgürlükler (www.cnil.fr) hakkındaki ilan sayısı 1812056 v 0. olan 78-17 sayılı ve 6 Ocak 1978 tarihli üzerinde değişiklik yapılmış yasaya dayanarak 06/01/1978 tarihli üzerinde değişiklik yapılmış Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Dosyaları ve Sivil Özgürlükler (www.cnil.fr) hakkındaki Fransa Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca kullanıcı veri kontrolörü olarak Ozwillo'nun ana hedefi internet sitesinin kullanıcıları ve servislerini yönetmek olan kişisel veri işleme faaliyeti yürütmekte olduğu hakkında bilgilendirilmiştir. Hiçbir kişisel veri, sizin açık onayınız olmadan üçüncü taraflara aktarılmaz. 6 Ocak 1978 tarihli ve 2004-801 sayılı ve 6 Ağustos 2004 tarihli Kanun ile üzerinde değişiklik yapılmış olan Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Dosyaları ve Sivil Özgürlükler (www.cnil.fr) hakkındaki Kanun uyarınca size dair tüm verilere erişim, değişiklik yapma, düzeltme ve silme hakkında sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen Ozwillo ile iletişim geçin.

Fotoğraf müellifi: Freepik